Individuální lekce Aerial loops (smyčky)

Aerial loops je propojení vzdušné akrobacie s tancem, sportem a flexibilitou. Vytváří silný střed těla a zpevňuje celý trup.

Lekce probíhají úvodním zahřátím, posilováním a strečinkem. Poté přijde samotné cvičení na smyčkách a končit budeme závěrečným protažením.

Začátečníci se během lekce naučí úchopy a jednoduché prvky. Nejsou potřeba žádné předchozí pohybové zkušenosti.

Ve vyšší pokročilosti začneme propojovat vazby na hudbu, učit se těžší triky a přechody a budeme zkoušet smyčky roztáčet.

Důraz bude kladen na zažití si správných návyků a na kvalitním technickém provedení.

Děti na loopsech

Pro děti bude lekce probíhat zábavnou, hravou formou. Na smyčkách se budeme točit, houpat jako na houpačce a dle věku nacvičovat gymnastické a silové prvky i jednoduché choreografie na hudbu. Součástí výuky jsou i různá průpravná cvičení pro rozvoj mobility, flexibility, koordinace a síly.

(Pro uskutečnění lekce pro děti je nutný souhlas zákonného zástupce.)

Kontakt

Michala Heligarová
Malá 546, Liberec 46312
IČ: 17510112